Estetyka i funkcja w odbudowie zębów bocznych. Granica pomiędzy leczeniem zachowawczym a terapią okluzyjną.

Temat: Estetyka i funkcja w odbudowie zębów bocznych. Granica pomiędzy leczeniem zachowawczym a terapią okluzyjną.

Prowadząca: lek. dent. Joanna Chodorowska

Miejsce:

i-view Meetings

ul. Mazowiecka 9, 00-017 Warszawa


Termin kursu: 
Wkrótce informacje o nowych terminach

Praktyka stomatologiczna to nie tylko wymagające odbudowy estetyczne, licówki czy korony.
Codziennością wielu dentystów jest tradycyjne leczenie próchnicy, a także wymiana starych, nieszczelnych i częściowo startych wypełnień.
Czy jednak wymiana takich wypełnień bez szerszego planu, a jedynie wypełnienie za wypełnienie nie powoduje efektu błędnego koła w postaci dalszych koniecznych korekt nowych wypełnień? dostosowywania ich wysokości do tych starych, itd.? 
W czasie mojego kursu przedstawione zostanie szczegółowe planowanie kompleksowego leczenia zachowawczego “krok po kroku”, a także wskazania do bardziej zaawansowanych planów leczeń i rehabilitacji estetyczno-funkcjonalno-posturalnej.


Plan szkolenia:
Część teoretyczna z elementami “hands on”  (9:00 – 13:50 – w tym przerwa kawowa i lunch)
Kompleksowe badanie Pacjenta –  badanie wewnątrzustne i zewnątrzustne, wstęp do badania EFP m.in. badanie mięśni żucia, mięśni posturalnych i związanych z tmj, zaburzeń w obrębie tmj

1. Badanie na Pacjencie wewnątrz i zewnątrzustne
2. Wskazania i różnicowanie wskazań do leczenia zachowawczego, kompleksowej rehabilitacji estetyczno-funkcjonalno-posturalnej
3. Planowanie etapów leczenia zachowawczo-odtwórczego (rozplanowanie wizyt), elementy współpracy z laboratorium
4. Instrumentarium „must have”

Część druga “hands on” (13:50 – 18:00 – w tym przerwa kawowa)

1.Planowanie czasu / praca na modelach 3D
2. Postępowanie kliniczne (preparacja – odbudowy bezpośrednie – półpośrednie – pośrednie)
3.Praca na modelach, wykonanie odbudowy zębów bocznych w 1 ćwiartce metodą półpośrednią i bezpośrednią 
– technika, 
– dobór materiału, 
– odbudowa, 
– cementowanie, 
– polerowanie, 
– kontrola zgryzowa

Podsumowanie i dyskusja

Koszt: 1490 zł.
Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

UWAGA!

Kurs został wpisany do Biura Usług Rozwojowych. Można uzyskać na niego dofinansowanie nawet do 80%!
Kliknij tutaj! – żeby uzyskać informacje o dofinansowaniu

 

Zgłoszenia:

1. tel.: 517 322 233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

3.  Poprzez formularz kontaktowy

* Dokonując zgłoszenia na kurs, należy podać: Numer NIP; numer telefonu, tytuł oraz datę kursu!

Opinie na temat kursu “Codzienna stomatologia w odcinku bocznym- funkcjonalna i estetyczna” 21 października 2018 r., Warszawa