Temat: Addycyjna odbudowa protetyczna startych zębów- zachowawcza metoda do uzyskania estetycznych i okluzyjnych odbudów bez preparacji
Prowadzący:
Prof. Camillo D’Arcangelo (WŁOCHY)

Miejsce:
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie – Warsaw Rowing Society
Wioślarska 6, 00-468, Warszawa

Termin:  23-24.04.2021

Godziny: 9:00-18:00

W ostatnich latach większość procedur protetycznych podległa głębokim zmianom na skutek rozwoju technik adhezyjnych. Z drugiej strony liczba pacjentów ze stwierdzonym starciem zębów (bruksizm, zaciskanie zębów, bulimia etc) dramatycznie wzrosła. Współcześnie, tak zwane odbudowy “addycyjne” umożliwiają odtworzenie utraconych struktur zęba bez uszkadzania pozostałych twardych tkanek zęba. Tradycyjne procedury protetyczne powinny zatem zostać określone jako “resekcyjne” ze względu na fakt, iż wymagają znacznego poświęcenia twardych tkanek zęba w obrębie wykonywanej preparacji nawet w przypadku odbudowy pojedynczych zębów.

Techniki “Addycyjne” wykazują szereg korzyści w porównaniu do technik “resekcyjnych” zwłaszcza w przypadku odbudowy startych zębów. Umożliwiają maksymalne zachowanie twardych tkanek, co przekłada się na zdecydowanie lepsze właściwości fizyczne zarówno w przypadku pojedynczych odbudów, jak i zachowania równowagi okluzyjnej, często zapobiegając leczeniu endodntycznemu, jako dalszej konsekwencji. Pozwalają uniknąć powikłań periodontologicznych ponieważ granice uzupełnienia są umiejscowione w bezpiecznym obszarze naddziąsłowym, są również łatwiejsze i szybsze w wykonaniu. Mają lepsze rokowania długoterminowe, a zarazem niższy koszt wykonania.
Wszystkie etapy procedur klinicznych, niezbędnych do wykonania odbudowy “addycyjnej” w warunkach zwyczajowej odbudowy, jak również odbudowy okluzyjnej zostaną szczegółowo przedstawione “krok po kroku”.

Kurs wpisany jest do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu istnieje możliwość dofinansowania kursu nawet do 80% w zależności od województwa.

Link do Bazy Usług Rozwojowych

Tematyka kursu obejmie:

– Odtworzenie fizjologicznego balansu okluzyjnego oraz wysokości pionowej zwarcia VDO
– Techniki bezpreparacyjne lub minimalnie inwazyjnej preparacji zębów
– Procedury adhezyjne ze wskazaniem kryteriów wyboru pomiędzy techniką total-etch a systemami      samowytrawiającymi
– Wykonanie odbudowy
– Procedury cementacyjne
– Opracowanie ostateczne i polerowanie
– Długoterminowe utrzymanie prac

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

DZIEŃ 1 – sesja teoretyczna

 • Przyczyny starcia zębów?
 • Jak spełnić oczekiwania pacjentów ze startymi zębami pod względem estetyki i funkcji, zachowując lub odtwarzając właściwy balans okluzyjny
 • Właściwa droga do odtworzenia pionowej wysokości zwarcia VDO u pacjentów ze starciem
 • Koncept protetyki “Addycyjnej”
 • Zalety protetyki “Addycyjnej” w porównaniu do tradycyjnej


ANTERIOR – odcinek przedni 

 • Analiza estetyczna i przygotowanie planu leczenia
 • Analiza tkanek miękkich w aspekcie estetycznym
 • Między kompozytem, a porcelaną – materiały do odbudowy, kryteria wyboru
 • Techniki Wax-up oraz Mock-up
 • Minimalnie inwazyjna preparacja pod licówki kompozytowe oraz ceramiczne: zasady I techniki
 • Licówki bezpreparacyjne (CH additive veneers): zasady i techniki wykonania
 • Procedury adhezyjne:kryteria wyboru pomiędzy metodą    “total-etch”, a systemami samowytrawiającymi
 • Pobieranie wycisku: techniki i materiały
 • Procedury osadzania: wybór właściwej techniki I materiału
 • Etapy kliniczne efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
 • Kompozytowe licówki podniebienne: kiedy i dlaczego
 • Odtworzenie i utrzymanie profilu dziąsłowego w czasie


POSTERIOR – odcinek boczny
 

 • Ocena warunków okluzyjnych i tworzenie planu leczenia
 • Koncepcja “Balansu Okluzyjnego”
 • Między kompozytem, a porcelaną – materiały do odbudowy, kryteria wyboru
 • Minimalnie inwazyjna preparacja pod onlaye i overlaye kompozytowe: zasady i techniki
 • Procedury adhezyjne:kryteria wyboru pomiędzy metodą     “total-etch”, a systemami samowytrawiającymi
 • Pobieranie wycisku: techniki i materiały
 • Jak uzyskać precyzję I estetykę prac z laboratorium                           w gabinecie : kompozytowe onlaye i overlaye
 • Procedury osadzania: wybór właściwej techniki I materiału
 • Etapy kliniczne efektywnego opracowania ostatecznego i polerowania
 • Utrzymanie i “rekondycjonowanie” odbudów w długim okresie

DZIEŃ 2 – sesja praktyczna

 • Stabilizacja nowej pozycji okluzyjnej przy użyciu EFP FIXED BITES
 • Zacementowanie EFP FIXED BITES
 • Wykonanie podścielenia kompozytowego EFP FIXED BITES
 • Sprawdzenie oklizji I ocena ruchów funkcyjnych żuchwy z EFP FIXED BITES


ANTERIOR – odcinek przedni

 • Licówki, jako rozwiązanie estetyczne: analiza kształtu I koloru
 • Minimalnie inwazyjna preparacja przy wykonywaniu licówek
 • Bezpreparacyjne licówki addycyjne : CH additive veneers,
 • Licówki okluzyjne
 • Przygotowanie powierzchni zęba przed procedurą osadzania pracy
 • Przygotowanie powierzchni licówki przed procedurą adhezyjnego osadzania
 • Procedury adhezyjne
 • Cementowanie adhezyjne
 • Opracowanie ostateczne I polerowanie


POSTERIOR – odcinek boczny

 • Stadium przypadku
 • No-prep oraz minimlanie inwazyjna preparacja
 • Cementowanie prac typu onlay
 • Pobieranie wycisku
 • Jak uzyskać precyzję I estetykę prac z laboratorium w gabinecie : kompozytowy onlay
 • Kontrola okluzji
 • Opracowanie ostateczne I polerowanie

 

Koszt: 5500 zł
Kurs został wpisany do Biura Usług Rozwojowych. Można uzyskać na niego dofinansowanie nawet do 80%!
Kliknij tutaj! – żeby uzyskać informacje o dofinansowaniu

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne oraz certyfikat

Zgłoszenia:

1. tel. 517-322-233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

3. Poprzez formularz kontaktowy

PLAN SPOTKANIA I dzień 28.08.2020 r.:

9.00 – 10.30 Część teoretyczna

10.30 – 10.40 Przerwa

10.40 – 12.10 Część teoretyczna

12.10 – 12.50 Przerwa

12.50 – 14.50 Część teoretyczna

14:50 -15:00 Przerwa

15:00 – 17:00 Część teoretyczna

PLAN SPOTKANIA II dzień 29.08.2020 r.:

9.00 – 10.30 Część praktyczna

10.30 – 10.40 Przerwa

10.40 – 12.10 Część praktyczna

12.10 – 12.50 Przerwa

12.50 – 14.50 Część praktyczna

14:50 -15:00 Przerwa

15:00 – 17:00 Część praktyczna

17:00 – rozdanie certyfikatów