Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna

Temat: Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna
Prowadzenie: lek. dent. Dawid Pisuk

 

Miejsce kursu w Szczecinie:

Biała Szuflada,

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14,

70-201 Szczecin


Miejsce kursu w Warszawie:

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie – Warsaw Rowing Society
Wioślarska 6, 00-468, Warszawa

 

Terminy:

10-11.07.2020 r. – Szczecin – NOWY TERMIN

20-21.08.2020 r. – Warszawa – NOWY TERMIN

11-12.09.2020 r. – Warszawa – NOWY TERMIN

13-14.09.2020 r. – Warszawa – NOWY TERMIN

Technika stratyfikacyjna nie musi być trudna!
Przy prawidłowym zrozumieniu cech kompozytu, z którym się pracuje, anatomii zębów i ich fotodynamiki jesteśmy w stanie przewidywalnie odtwarzać utracone tkanki z zastosowaniem kompozytu, nadając pełną funkcjonalność i estetykę zębów. 

Dzień I
10:00 – 18:00

Część teoretyczna:

– Filozofia techniki warstwowej
– Fotodynamika – analiza światła w ujęciu stomatologicznym
– Planowanie odbudowy
– Podstawy fotografii przed, śród i pozabiegowej
– Preparacja lub jej brak pod wypełnienia w odcinku przednim
– Uproszczona i zaawansowana odbudowa warstwowa
– Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć
– Biomimetyka estetyczna- specyficzne materiały kompozytowe w uzyskaniu odpowiedniej charakteryzacji zęba
– Pozabiegowe korekty uzupełnień kompozytowych. Radzenie sobie z pęcherzykami, technika cut-back, repolerowanie.

 Część praktyczna:

– Wykonanie precyzyjnego bezpośredniego kompozytowego mock-upu w obrębie IV klasy. Na jego podstawie uczestnicy wykonają indeks silikonowy i wypreparują ząb pod odbudowę bezpośrednią, oraz wypreparują III i V klasę jako przygotowanie przed odbudowami kolejnego dnia. Każdy uczestnik dobierze kolor.
– Ćwiczenia z koferdamem. Każdy z uczestników założy koferdam do pracy w odcinku przednim pod pilnym okiem prowadzącego.

 Dzień II
9:00 – 17:00

Część teoretyczna: 

– Dalsze omówienie różnych sytuacji klinicznych 3,4,5 klasy.
– Kontur, kształt optyczny a faktyczny zęba.
– Makro i mikroanatomia siekaczy i różne metody jej uzyskania.
– Instrumentarium.
– Procedura polerowania.

Część praktyczna:

Każdy z uczestników odbuduje 3 sytuacje kliniczne w koferdamie: Jednoczasowo odbudowa 3 i 4 klasy, następnie 5 klasę. Wszystko pod pilnym okiem prowadzącego, z zastosowaniem technik warstwowych.

Osoby, które wezmą udział w kursie otrzymają zestaw:

Enamel Plus HRi (UD2, UD3, UD4 – kolory dentynowe; UE 2 – kolor szkliwny) o wartości 450 zł .

 

 

Koszt uczestnictwa: 3200 zł. 

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia:

1. tel. 517-322-233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

Koszt uczestnictwa: 3200 zł. 

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia:

1. tel. 517-322-233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

3.  Poprzez formularz kontaktowy

* Dokonując zgłoszenia na kurs, należy podać: Numer NIP; numer telefonu, tytuł oraz datę kursu!

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 stycznia 2020 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 listopada 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 15-16 listopada 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 16-17 lutego 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 stycznia 2020 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 listopada 2019 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna”15-16 listopada 2019 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 25-26; 27-28 października 2019 r.