Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna

Miejsce:
Warszawa – Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Wioślarska 6
Szczecin – Grand Park Hotel, ul Słowackiego 18

Terminy:

5-6 lutego 2021 r. Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
7-8 lutego 2021 r. Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC

5-6 marca 2021 r. Warszawa – DODATKOWY TERMIN!
7-8 marca 2021 r. Warszawa – DODATKOWY TERMIN!

9-10 kwietnia 2021 r. Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC!
11-12 kwietnia 2021 r. Warszawa – NOWY TERMIN!


Technika stratyfikacyjna nie musi być trudna!

Przy prawidłowym zrozumieniu cech kompozytu, z którym się pracuje, anatomii zębów i ich fotodynamiki jesteśmy w stanie przewidywalnie odtwarzać utracone tkanki z zastosowaniem kompozytu, nadając pełną funkcjonalność i estetykę zębów. 

DZIEŃ I

Część teoretyczna:

 • Filozofia techniki warstwowej
 • Fotodynamika – analiza światła w ujęciu stomatologicznym
 • Planowanie odbudowy
 • Podstawy fotografii przed, śród i pozabiegowej
 • Preparacja lub jej brak pod wypełnienia w odcinku przednim
 • Uproszczona i zaawansowana odbudowa warstwowa
 • Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć
 • Biomimetyka estetyczna- dedykowane materiały kompozytowe dla uzyskania indywidualnej charakteryzacji zęba
 • Pozabiegowe korekty uzupełnień kompozytowych: pęcherzyki, technika cut-back, re-polerowanie – kiedy i w jaki sposób?

Część praktyczna:

 • Korekta kształtu zęba mikrodontycznego – bezpośredni mock-up kompozytowy
 • Przygotowanie indeksu silikonowego dla danego przypadku
 • Indywidualny dobór koloru – z wykorzystaniem fotografii cyfrowej
 • Preparacja siekacza centralnego – ubytek klasy IV, jak uniknąć granicy przejścia
 • Koferdam w praktyce – izolacja odcinka przedniego

DZIEŃ II

Część teoretyczna:

 • Postępowanie kliniczne w odbudowie ubytków III, IV i V klasy
 • Kształt optyczny a faktyczny zęba
 • Makro i mikroanatomia siekaczy i różne metody jej uzyskania
 • Instrumentarium
 • Procedura polerowania

Część praktyczna:

Każdy z uczestników wykona następujące przypadki kliniczne:

 • Kosmetyczną korektę kształtu (ząb mikrodontyczny)
 • Warstwową odbudowę ubytku klasy IV z odtworzeniem wewnętrznych zjawisk optycznych,
 • Bezpośrednią licówkę kompozytową
 • Opracowanie ostateczne: mikro- i makrostruktura – procedura step by step
 • Polerowanie – jak uzyskać naturalny i wysoki połysk

Harmonogram czasowy (dzień I)

10:00 – 11:00 Cześć teoretyczna

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:10 Część teoretyczna

13:10 – 13:50 Przerwa

13:50 – 15:50 Część praktyczna

15:50 – 16:00 Przerwa

16:00 – 18:00 Część praktyczna

18:00 – Dyskusja

Harmonogram czasowy (dzień II):

09:00 – 11:30 Cześć teoretyczna

11:30 – 11:40 Przerwa

11:40 – 12:40 Część teoretyczna

12:40 – 13:20 Przerwa

13:20 – 15:20 Część praktyczna

15:20 – 15:30 Przerwa

15:30 – 17:00 Część praktyczna

17:00 – Rozdanie certyfikatów

Osoby, które wezmą udział w kursie otrzymają zestaw:

Enamel Plus HRi (UD2, UD3, UD4 – kolory dentynowe; UE 2 – kolor szkliwny) o wartości 450 zł .

 

 

Koszt uczestnictwa: 3200 zł. 

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia:

1. tel. 517-322-233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

Koszt uczestnictwa: 3200 zł. 

Za uczestnictwo przysługują punkty edukacyjne.

Zgłoszenia:

1. tel. 517-322-233

2. e-mail: edu@micerdent.pl

3.  Poprzez formularz kontaktowy

* Dokonując zgłoszenia na kurs, należy podać: Numer NIP; numer telefonu, tytuł oraz datę kursu!

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 stycznia 2020 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 listopada 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 15-16 listopada 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 16-17 lutego 2019 r.

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 stycznia 2020 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 17-18 listopada 2019 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna”15-16 listopada 2019 r. 

“Kompozytowa Rehabilitacja Estetyczna” 25-26; 27-28 października 2019 r. 

Cena kursu:

3200 zł

Szkolenie dwudniowe