Wykładowcy AOC

Dr Lorenzo Vanini

Dr Lorenzo Vanini

prof. Camillo D'Arcangelo

arcangelo

Dr Vassnia Nizama

Vassnia Nizama

Dr n. med. Maciej Żarow

Maciej Zarow

lek. dent. A. Fetsych

Alexander Fetsych

lek. dent. J. Chodorowska

Joanna Chodorowska

lek. dent. Dawid Pisuk

Dawid Pisuk1

lek. dent. D. Karczewska

Dagmara Karczewska

Mistrz Technik Dent. Daniele Rondoni

Daniele Rondoni

dr Maxim Stosek

Maxim Stosek

Dr Alessandro Conti

Alessandro Conti

lek. dent. K. Babiński

babinski

lek. dent. P. Kosewski

p.kosewski2

lek. det. Juliusz Kosewski

j.kosewski2