Dr Alessandro Conti

Dr Alessandro Conti

Absolwent Uniwersytetu w Pavia. Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Pavii (Wydział Stomatologi Odtwórczej).
Prowadził kursy i kongresy zarówno we Włoszech , jak i za granicą.
Autor publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach stomatologicznych.
Aktywny członek Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej;
Członek Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej;
Ambasador Brytyjskiej Akademii Stomatologii Mikroskopowej.