Dr Lorenzo Vanini

Dr Lorenzo Vanini

– Aktywny członek Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej
i Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej.

– Wykładowca i instruktor na wydziale Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytetcie w Chieti, Włochy.

– Profesor wizytujący na Uniwersytecie De La Mediterranee w Marsyli, Francja. Profesor wizytujący na UIC w Barcelonie, Hiszpania oraz Profesor wizytujący na Universidad Andreas Bello of Vina del Mar, Chile.

 

Poświęcił się pracom badawczym nad materiałami kompozytowymi we Włoszech
i w Niemczech. Jest autorem wielu publikacji naukowych, współautor atlasu „Nuovi Concetti Estetici nell’uso dei materiali compositi” (Nowe koncepcje estetyczne w zastosowaniu  materiałów kompozytowych),

 „Amici di Brugg” edycja 1995, współautor atlasu „II restauro conservativo dei denti posteriori 2” (Zachowawcza odbudowa zębów bocznych 2), Amici di Brugg edycja 2000 i współautor książki „Conservative Restoration of Anterior Teeth” (Zachowawcza odbudowa zębów przednich) Acme Viterbo edycja 2003, autor książki Sistema Integrato Multimediale „I restauri diretti in composito nei denti anteriori” (Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe w zębach przednich) UTET i licznych rozdziałów książek o stomatologii zachowawczej we Włoszech i za granicą.

Wielokrotnie wykładał na międzynarodowych kongresach oraz prowadzi prywatne kursy. Prowadzi prywatną klinikę  dentystycznej w Chiasso (Szwajcaria), poświęcając się stomatologii zachowawczej, protetyce i stomatologii nerwowo-mięśniowej.

Wykładowca na V edycji konferencji Art of Composite 2018