Dr n. med. Maciej Żarow

Dr n. med. Maciej Żarow

– Absolwent Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie

– Praca doktorska na temat badań techniki inlay/onlay 

– Specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją

– Autor ponad 50 publikacji naukowych

– Członek prestiżowej włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”, prowadzi wykłady na wielu międzynarodowych kongresach i kursach

– Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Krakowie, a od 13 lat Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist

–  Autor książki „EndoProtetyka. Przewodnik dla praktyki” Wyd. Kwintesencja 2013 r.

–  We wrześniu 2014 r. został nominowany na Profesora wizytującego Uniwersytetu w Chieti (Włochy)